Kouluttajien tasot

Kouluttajaksi ei synnytä yhdessä yössä. TelKo rakentuu kouluttajan henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti pala palalta. Tasoja on yhteensä 4. Viikonloppujen lisäksi oppilaat suorittavat erilaisia kotitehtäviä.

Kouluttajien koulutusohjelma on vasta alullaan ja tasojen vaatimukset ja oikeudet saattavat muuttua mikäli käytäntö osoittaa tarvetta. Koulutuskokonaisuutta kehitetään muutenkin kokoajan uuden tiedon, ajan hengen ja tarpeiden mukana.

 

TASO 1

 

Ensimmäisen kouluttajatason opinnoissa otetaan haltuun suuntautumisvaihtoehdoista yksi alla olevista vaihtoehdoista. Jotta valmistuu suuntautuneeksi 1-tason kouluttajaksi, tulee kurssin päätteeksi päästä kirjallisesta tentistä ja käytännön näyttökokeesta läpi. Käytännön näyttökokeessa on kolme näytön vastaanottajaa. Näytöstä läpi pääseminen ei ole mikään läpihuutojuttu. Kouluttajien osaamista pyritään pitämään korkeatasoisena. 

  • TEL - avustava kouluttaja

Hän hallitsee TEL-kokonaisuuden niin hyvin,  että voi toimia koulutustilanteissa tärkeässä roolissa pääkouluttajan avustajana. Avustava kouluttaja pystyy treenaamaan välipäivinä myös itsenäisesti hevosen kanssa. Hän pystyy toteuttamaan pääkouluttajan tekemää koulutussuunnitelmaa. Avustava kouluttaja ei ota itsenäisesti koulutettavia asiakkaakseen.

 

  •  TEL - peruskouluttaja

Osaa opettaa maastakäsin ihmiselle ja hevoselle perusasioiden tekniikan, sekä perustella niiden tarkoituksen ja tärkeyden.

mm. peruutus, paikallaan olo, normaalin hevosen siedätyksen helppoihin asioihin, jalkojen hallinnan 

Perusohjaaja osaa itse ratkoa tallitöissä arkisia pulmia ja tarvittaessa opastaa hevosen omistajaa.  perusohjaaja osaa opettaa hevoselle uusia helppoja tehtäviä. 

 

  • TEL - motivaatiokouluttaja

Osaa kouluttaa hevoselle kuuliaisuutta ja uusia asioita. Kouluttaja osaa etsiä yksilöä motivoivat seikat ja lisätä motivoinnin avulla toivottua käytöstä tai liikettä. 

 

  • TEL - lasten ja nuorten ohjaaja

Osaa opettaa lapsille ja nuorille sopivia harjoituksia turvallisesta ja eettisestä hevosen käsittelystä ja ratsastuksesta. Ohjaaja osaa soveltaa tehtäviä ja vaatimustasoa lapsen iän ja taidot huomioiden.  

 

TASO 2

 

1-Tason suoritettuaan oppilas voi hakea 2-Tason opintoihin mukaan. Vaatimuksena on vähintään 4kk ajan kerätty portfolio oman alan projektista. Portfolio sisältää treenipäiväkirjan, sekä videointi tehtäviä. 2-Tason kouluttajan on mahdollista valita yksi seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

  • 1 TEL - ratsastuksenohjaaja

Osaa opettaa ihmiselle ratsastukseen liittyen kehonhallintaa ja perustella ne oppilaalleen. Ratsastuksen ohjaaja pystyy näkemään selkeät ihmiskehon aiheuttamat seuraukset hevosen liikkeessä ja korjaamaan ne istunnan keinoin. 

  • 2 TEL - nuorten hevosten kouluttaja

Osaa opettaa nuorelle hevoselle uusia asioita rennossa mielentilassa. Nuorten hevosten kouluttaja hallitsee siedättämisen niin, että pystyy turvallisesti opettamaan hevoselle varusteiden pukemisen ja niiden merkityksen, selkään nousut sekä askellajit selästä käsin, joko itse tai avustajaa käyttäen.

  • 3 TEL - hevosfysiokouluttaja

Osaa opettaa hevoselle oikeaoppisia liikkeitä lihaksen huollon (kuntoutus tai kunnonkasvatus) kannalta. Ohjaaja osaa opastaa omistajaa ylläpitämään opittua. Ohjaajalla on pohjalla jo olemassa hevosalan tutkinto suuntautuen fysiologiaan, hieroja, graniohoitaja tms. 

  • 4 TEL - ratsuttaja

Osaa viedä nuorta tai aikuista hevosta ratsastuksellisesti eteenpäin. Ratsuttaja osaa huomioida työssään hevosen yksilöllisyyden. TEL-ratsuttaja huomioi eettiset näkökulmat ja pyrkii saavuttamaan fyysisesti oikeaoppista liikettä. Ratsuttajalla on pohjalla  CR- / muu kehotietoinen koulutus TAI kilpailutuloksia vähintään aluetasolta TAI pitkä työkokemus alalta.